Cần Thơ quyết tâm xóa điểm đen ùn tắc, TNGT

01/05/2017 13:28

Để xóa bỏ những điểm đen gây ùn tắc, TNGT, TP Cần Thơ đã tháo bỏ những vòng xuyến không phù hợp...

Nam Trung