Trong buổi sáng, mùng 2 Tết Nguyên đán lực lượng chức năng chỉ phát hiện 3 trường hợp chạy quá tốc độ và không phát hiện được trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn trên tuyến QL 37
Trong buổi sáng, mùng 2 Tết Nguyên đán lực lượng chức năng chỉ phát hiện 3 trường hợp chạy quá tốc độ và không phát hiện được trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn trên tuyến QL 37
Hà Thắng