Bên cạnh việc xử lý các cán bộ chiến sỹ CSGT Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các lái xe đã uống rượu bia không được tham gia giao thông
Bên cạnh việc xử lý các cán bộ chiến sỹ CSGT Yên Bái còn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các lái xe đã uống rượu bia không được tham gia giao thông
Hà Thắng