Một trường hợp lái xe chạy quá tốc độ cho phép, bị lực lượng CSGT Yên Bái lập biên bản xủ lý.
Một trường hợp lái xe chạy quá tốc độ cho phép, bị lực lượng CSGT Yên Bái lập biên bản xủ lý.
Hà Thắng