Các lái xe chạy quá tốc độ cũng bị lực lượng CSGT Yên Bái kiên quyết xử lý.
Các lái xe chạy quá tốc độ cũng bị lực lượng CSGT Yên Bái kiên quyết xử lý.
Hà Thắng