Lái xe Lê Quốc Toản, ở Tuyên Quang chia sẻ: "Những ngày Tết chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành đã uống rượu bia là không lái xe."
Lái xe Lê Quốc Toản, ở Tuyên Quang chia sẻ: "Những ngày Tết chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành đã uống rượu bia là không lái xe."
Hà Thắng