Tổ công tác gồm: Thiếu tá Hà Anh Tuấn; Đại úy Hoàng Thành Trung; Đại úy Tô Văn Ngọc; Đại úy Dương Tuấn Mạnh cùng Hạ sỹ Lương Duy An, và Nguyễn Duy Long kiên quyết xử lý những trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông
Tổ công tác gồm: Thiếu tá Hà Anh Tuấn; Đại úy Hoàng Thành Trung; Đại úy Tô Văn Ngọc; Đại úy Dương Tuấn Mạnh cùng Hạ sỹ Lương Duy An, và Nguyễn Duy Long kiên quyết xử lý những trường hợp uống rượu bia tham gia giao thông
Hà Thắng