Ngay những ngày đầu năm mới, tổ Công tác Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái, tuần tra xử lý "ma men" và "tốc độ" tại Km 293, QL 37, thuộc địa phận xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái
Ngay những ngày đầu năm mới, tổ Công tác Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái, tuần tra xử lý "ma men" và "tốc độ" tại Km 293, QL 37, thuộc địa phận xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái
Hà Thắng