Cấm lưu thông qua cầu An Thái theo giờ

28/12/2016 15:15

Để phục vụ kiểm định cầu An Thái, sẽ cấm lưu thông cầu An Thái trên QL17B một số khung giờ trong ngày 28-29/12.

Cấm lưu thông qua cầu An Thái theo giờ 1

Để phục vụ công tác kiểm định định kỳ, sẽ cấm người và các phương tiện lưu thông cầu An Thái trên QL17B một số khung giờ trong ngày 28-29/12

Sở GTVT Hải Dương thông báo, để phục vụ kiểm định cầu An Thái, sẽ cấm người và các phương tiện lưu thông cầu An Thái trên một số khung giờ trong ngày 28-29/12.

Cụ thể, trong ngày 28 sẽ cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu từ 22 giờ đến 22 giờ 30 và từ 23 giờ đến 23 giờ 30. Trong ngày 29/12, cấm người và phương tiện qua cầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30; từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và từ 2 giờ đến 2 giờ 30.

Trong thời gian cấm, Công ty TNHH BOT đường 188 (đơn vị quản lý) có trách nhiệm phối hợp với Công an các huyện Kim Thành, Kinh Môn và thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Hải Dương) bố trí các chốt giao thông; dựng biển báo, rào chắn, cọc tiêu để điều tiết giao thông bảo đảm an toàn.

Việc kiểm định cầu An Thái được cơ quan chức năng tiến hành định kỳ theo quy định.

Quỳnh Anh