Các lãnh đạo tỉnh nói gì về chống xe quá tải?

27/06/2014 05:43

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: "Để xe quá tải lọt trạm tại địa phương nào, Chủ tịch tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm".