Bổ sung thiết bị an toàn tại 600 đường ngang

13/07/2016 10:38

Tính đến nay, ngành Đường sắt đã lắp đặt cần chắn tự động tại 70/354 đường ngang cảnh báo tự động.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Mục tiêu đến năm 2020, cần chắn tự động sẽ được lắp đặt tại tất cả các đường ngang do VNR quản lý, xóa toàn bộ đường ngang biển báo

Ông Tạ Mạnh Thắng, Trưởng ban ATGT đường sắt, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, 6 tháng đầu năm 2016 xảy ra 205 vụ TNGT đường sắt, giảm 47 vụ (18,7%); làm 82 người chết, giảm 32 người (28,1%) và 142 người bị thương, giảm 9 người (6%) so với năm 2015.

Để có được kết quả tích cực trên, ông Thắng cho biết, Tổng công ty Đường sắt VN đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó đã đầu tư bổ sung nâng cấp về cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải. Đến nay, đường sắt đã lắp đặt cần chắn tự động tại 70/354 đường ngang cảnh báo tự động, lắp dàn chắn sử dụng động cơ điện tại 94/625 đường ngang có gác. Ngoài ra, bố trí người cảnh giới tại 43 vị trí có nguy cơ xảy ra TNGT vào thời gian cao điểm. Đây là những biện pháp góp phần gia tăng cảnh giới an toàn tại các đường ngang.

Năm 2016, ngành Đường sắt phấn đấu kiềm chế và giảm dần TNGT đường sắt với mức giảm so với năm 2015 ít nhất 5% ở cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm 5% sự cố chạy tàu do chủ quan; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chủ quan…

Theo ông Thắng, tới đây ngành Đường sắt cần triển khai thực hiện công tác quản trị an toàn tại tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty Đường sắt VN. Rà soát lại việc thực hiện các điều khoản trong quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và các tỉnh, thành của ngành Đường sắt để có giải pháp khắc phục tồn tại, vướng mắc trong triển khai.

Mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng công ty Đường sắt VN, Chủ tịch HĐTV Trần Ngọc Thành đã yêu cầu các bộ phận, đơn vị liên quan triển khai ngay việc lắp đặt bổ sung cần chắn tự động tại các đường ngang cảnh báo tự động và nâng cấp đường ngang cảnh báo bằng biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động tại 600 đường ngang nhằm gia tăng biện pháp cảnh giới an toàn. 

Kỳ Nam