Bỏ quy định cụ thể mức kỷ luật học sinh vi phạm ATGT

15/03/2016 12:04

Sở GD&ĐT vừa điều chỉnh các nội dung kỷ luật học sinh vi phạm luật giao thông.

bỏ quy định cụ thể mức kỷ luật học sinh vi phạm atgt
Sở GD&ĐT vừa điều chỉnh các nội dung về kỷ luật học sinh vi phạm luật giao thông khiến dư luận phản ứng

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo ATGT giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết vừa có văn bản điều chỉnh các nội dung về kỷ luật học sinh vi phạm luật giao thông khiến dư luận phản ứng.

Cụ thể, ngày 14/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành Văn bản số 1062/KH-SGD&ĐT thay thế cho Văn bản số 925/KH-SGD&ĐT ngày 7/3/2016 để các nhà trường thực hiện theo kế hoạch mới về thi đua đảm bảo ATGT ngành Giáo dục Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đối với các trường học để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật không có biện pháp xử lý kịp thời, không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sẽ căn cứ tình hình thực tế xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, căn cứ vào mức độ và số lần vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Công chức hiện hành và quy định của ngành.

Đặc biệt, văn bản này quy định, đối với học sinh, căn cứ vào mức độ và số lần vi phạm sẽ bị xử lý về hạnh kiểm theo quy định. Như vậy, thay vì quy định cụ thể các mức kỷ luật đối với học sinh vi phạm một lần hay nhiều lần, Sở sẽ để các trường đối chiếu với quy định xử lý trong các văn bản liên quan.

Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức phê bình trước lớp, trước trường; khiển trách và thông báo với gia đình; cảnh cáo ghi học bạ; buộc thôi học có thời hạn.

Lê Tươi