Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc

19/07/2016 08:43

Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng xe dù, bến cóc.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc 1

Một số hãng xe xin cấp phù hiệu xe hợp đồng, xe du lịch nhưng lại sử dụng như xe tuyến cố định

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, một số Sở GTVT giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải Hà Nội theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Các Sở GTVT: Hà Nội, TP HCM, Lào Cai, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra làm rõ hiện tượng một số hãng xe xin cấp phù hiệu xe hợp đồng, xe du lịch nhưng lại sử dụng phương tiện để vận chuyển hành khách như tuyến cố định; Đồng thời, trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để tăng cường công tác quản lý cấp phù hiệu, xử lý vi phạm theo quy định. Sau khi kiểm tra, xử lý báo cáo về Bộ GTVT và thông tin đến Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội trước ngày 20/7.

Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ VN) khẩn trương đôn đốc việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô, đảm bảo tiến độ trình Chính phủ trong quý III/2016.

Trước đó, tháng 4/2016, Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình trạng xe dù, bến cóc. Tại văn bản này, Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã phản ánh công khai, chi tiết mánh lới, thủ đoạn và các hành vi vi phạm.

Tiến Mạnh