Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về đảm bảo ATGT

12/11/2018 17:40

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đảm trật tự ATGT giai đoạn 2018 - 2021.

Bộ GTVT trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về đảm bảo ATGT 1

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông giai đoạn (2018 - 2021) - Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa trình Thủ tướng Chính phủ bản dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018 - 2021.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2018. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018 - 2021 (thay thế Nghị quyết số 16/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh).

Trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008 và tình hình thực tế vẫn còn các tồn tại trong đảm bảo ATGT, TNGT tuy có giảm nhưng số người tử vong còn ở mức cao, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn ngày càng phức tạp, Bộ GTVT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các hiệp hội vận tải, vào nội dung dự thảo; Đồng thời, dự thảo cũng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT để lấy ý kiến góp ý kiến rộng rãi của xã hội. Tính đến hết tháng 8/2018, trên cơ sở ý kiến góp ý của 63 cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2018 - 2021. 

Dự thảo Nghị quyết tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn này bao gồm: hoàn thiện chính sách về đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về GTVT, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến đảm bảo ATGT và nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cầu hạ tầng giao thông, gắn với duy tu, bảo đảm ATGT; đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá thu hút hành khách,hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo việc đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp, đô thị... phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông.  

Trần Duy