Bộ GTVT chấn chỉnh đảm bảo ATGT thi công QL1 qua Bình Thuận

11/10/2014 11:44

Thừa nhận tình trạng thi công một số điểm trên tuyến vẫn còn những tồn tại trong công tác đảm bảo ATGT, các nhà thầu cam kết sẽ chấn chỉnh trong thời gian tới.