Bộ Công an dự thảo xây dựng trung tâm dữ liệu tai nạn giao thông

08/11/2020 11:44

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.

Bộ Công an dự thảo xây dựng trung tâm dữ liệu tai nạn giao thông 1
Ảnh minh họa

Dự thảo này phân loại tai nạn giao thông theo mức độ hậu quả thiệt hại về người, tài sản trong vụ tai nạn giao thông gồm 6 loại: Loại 1 là vụ tai nạn giao thông có từ 3 người chết trở lên; Loại 2, vụ tai nạn giao thông có 2 người chết. Loại 3: Vụ tai nạn giao thông có 1 người chết; Loại 4, vụ tai nạn giao thông không có người chết, có người mất tích.

Loại 5 là vụ tai nạn giao thông không có người chết, không có người mất tích, có người bị thương và loại 6 là vụ tai nạn giao thông chỉ có thiệt hại về tài sản.

Dự thảo cũng quy định, việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông theo nguyên tắc bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Biểu mẫu thống kê thống nhất về chỉ tiêu, không trùng lặp, chồng chéo giữa các thông tin thống kê. Bảo đảm bí mật số liệu thống kê theo quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và không xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân.

Theo dự thảo, cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông là hệ thống thông tin, tài liệu về tai nạn giao thông được xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng bằng mạng điện tử hoặc các vật mang tin khác.

Các dữ liệu, thông tin về tai nạn giao thông phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo một hệ thống thống nhất, được lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Phùng Đô