Bình Định yêu cầu chủ hàng, chủ xe không xếp hàng quá tải trọng

30/04/2014 20:45

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bình Định yêu cầu chủ hàng, chủ xe không xếp hàng quá tải trọng
Phối hợp lực lượng để cân trọng tải có hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo Sở GTVT, Công an, Bộ chỉ huy quân sự,  Ban ATGT tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải; duy trì hoạt động của trạm kiểm soát  tải trọng xe 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Ưu tiên kinh phí từ quỹ bảo trì đường bộ địa phương và tiền xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ để bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của trạm kiểm soát tải trọng; tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại khu vực tại khu vực kiểm tra tải trọng xe.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh kho bãi, cảng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…trên địa bàn tỉnh thực hiện xếp hàng hóa lên xe đúng quy định về tải trọng, có biện pháp kiên quyết để chấm dứt tình trạng bao che, tiêu cực, dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật, chở hàng quá tải, thách thức dư luận xã hội; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an sẵn sàng lực lượng để kịp thời xử lý các hành vi chống đối, cản trở, gây rối để bảo đảm an ninh trật tự và chống ùn tắc giao thông tải khu vực đặt  tải trọng xe. Đồng thời báo cáo kết quả thường xuyên về UBND tỉnh, Bộ GTVT, Bộ Công an và Ủy an ATGT Quốc gia.

Đắc Bình