Bình Định lập đường dây nóng ATGT

28/06/2014 14:30

Sở GTVT Bình Định vừa có quyết định thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ATGT và kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở

Sở GTVT Bình Định vừa có quyết định thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về ATGT và kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở.

bình Định lập đường dây nóng atgt
Các cơ quan chức năng trao đổi về vấn đề thành lập đường dây nóng

Theo đó, Sở GTVT Bình Định thiết lập 4 số điện thoại đường dây nóng. Cụ thể, số điện thoại 0917442689 do Phòng QLGT Sở tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình kết cấu hạ tầng công trình đường bộ.

Số điện thoại: 0914944969 do Phòng QLGT Sở tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác vận tải đường bộ, bến xe; đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Số điện thoại: 0912544469 do Thanh tra Sở tiếp nhận, xử lý thông tin về tuần tra kiểm soát về xâm phạm hành lang và kết cấu hạ tầng đường bộ.

Số điện thoại: 0917349977 do Văn phòng Ban ATGT tỉnh tiếp nhận, xử lý thông tin về Tình hình ùn tắc giao thông, TNGT và tổng hợp chung.

Theo quy định, đường dây điện thoại nóng được đảm bảo hoạt động tiếp nhận thông tin liên tục 24/24 giờ. 

Khi xảy ra TNGT nghiêm trọng trở lên, tình hình ùn tắc lớn, kéo dài (đối với QL1; các tuyến đường quốc lộ xuyên tâm ùn tắc 1 giờ, các đường ngang ùn tắc 3 giờ), sự cố cầu đường, ngoài việc xử lý theo quy định phải gửi ngay thông tin (qua tin nhắn, điện thoại) về lãnh đạo Tổng cục Đường bộ. 

Thông tin có thể bị từ chối tiếp nhận, khi người cung cấp thông tin từ chối không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình hoặc nội dung cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận thông tin có trách nhiệm thông báo cho người đó biết.

Trong thời hạn không quá 1 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin phải báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý ngay các thông tin phản ánh liên quan đến công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đơn vị mình.

Người cung cấp thông tin đúng sự thật, có giá trị giúp lãnh đạo Sở kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành GTVT xảy ra trên địa bàn tỉnh sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua đường dây nóng để vụ lợi, gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, uy tín của tổ chức, cá nhân khác, thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có), xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng sẽ được xem xét khen thưởng; nếu có hành vi trốn tránh trách nhiệm, từ chối tiếp nhận thông tin không có lý do, cố ý chuyển tiếp thông tin không chính xác, lạm dụng uy tín, quyền hạn trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh để trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chung của ngành… tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Đoan Thục