Bình Định chỉ còn 6 lái xe chưa khám sức khỏe

18/07/2014 09:02

Hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện xong công tác khám sức khỏe cho lái xe tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

Đến nay, hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện xong công tác khám sức khỏe cho lái xe tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 


Theo đó, tổng số lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh hiện tại là 945 lái xe. Trong đó, đã khám sức khỏe 939 lái xe và kết quả  100% lái xe đã kiểm tra đủ sức khỏe, không phát hiện lái xe nào nghiện chất ma túy. 6 lái xe còn lại của một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa kịp khám sức khỏe là do lái xe đang đi công tác xa.

Duy Lợi