Báo động gia tăng TNGT đường sắt ở Bình Định

09/10/2017 13:19

Chỉ trong 3 ngày cuối tháng 9, Bình Định xảy ra 2 vụ TNGT đường sắt ở cùng một vị trí.

Vĩnh Nhân