Ban ATGT TP.HCM trao chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy

29/12/2017 16:44

Có 26 cơ sở, tổ chức hoạt động giao thông thủy nội địa đạt tiêu chí mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”.

ban atgt tp.hcm trao chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM trao giấy chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy, gắn biển công nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy cho Khu du lịch Tân Cảng

Sáng 29/12, Ban ATGT TP.HCM đã tổ chức cấp giấy chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy, gắn biển công nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy cho Bến khu du lịch Tân Cảng, Cảng Trường Thọ, Cảng ICD Tây Nam, Cảng Trasimex.

Công nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy nhằm phát động Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” do Ban An toàn giao thông TP.HCM triển khai trên địa bàn TP.HCM. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội chung tay góp sức xây dựng một môi trường đường thủy an toàn, trật tự, văn hóa, văn minh.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết,  tham gia cuộc vận động có các doanh nghiệp vận tải thủy, các cảng bến thủy nội địa.. Chính các hoạt động hưởng ứng tích cực của các đơn vị này đã góp phần đưa phong trào có được những thành công nhất định như hôm nay.

ban atgt tp.hcm trao chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy

Trao chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy, gắn biển công nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy cho đại diện Cảng Trường Thọ, Cảng ICD Tây Nam, Cảng Trasimex.

Đợt này, có 26 cơ sở, tổ chức hoạt động giao thông thủy nội địa đạt tiêu chí mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy 2016 – 2017”. Các cơ sở, tổ chức  này được cấp giấy chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy, được gắn biển Công nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Lê Nghĩa