Ban ATGT Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đảm bảo ATGT

15/04/2021 10:19

Văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng và Phòng Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng) vừa ký kết phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng ký quy chế kết nghĩa với Phòng Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng)

Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34, Phòng Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng) và Văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 đơn vị.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn TP Hải Phòng, thực hiện hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 của Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Ông Nguyễn Văn Luyến, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng phát biểu

Tại lễ kết nghĩa, ông Nguyễn Văn Luyến, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hải Phòng khẳng định sẽ thắt chặt tình đoàn kết quân dân giữa 2 đơn vị, trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nắm tình hình địa bàn, làm cơ sở để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa 2 đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn TP Hải Phòng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng, Phó Ban ATGT TP Hải Phòng tặng mũ bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34

Đồng thời, thông qua hoạt động kết nghĩa để chuyển tới cán bộ, nhân viên, chiế sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thành tích thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng 2 đơn vị vững mạnh toàn diện.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

Giới thiệu kỹ năng lái xe an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34

Sau đó, tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 còn diễn ra nhiều hoạt động như: tập huấn kiến thức ATGT, kỹ năng lái xe an toàn, thay dầu xe máy miễn phí và tặng mũ bảo hiểm cho cán bộ, chiến sĩ.

Vũ Đạt