Bắc Ninh: Kiểm tra an toàn xe khách giữa kỳ kiểm định

29/08/2016 18:07

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh vừa phối hợp với lực lượng TTGT, Ban Quản lý các bến...

bắc ninh: kiểm tra an toàn xe khách giữa kỳ kiểm định

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tảiBắc Ninh kiểm tra an toàn xe khách giữa kỳ kiểm định

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh vừa phối hợp với lực lượng TTGT, Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh kiểm tra an toàn của phương tiện xe khách giữa hai kỳ kiểm định, nhằm đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật đối với lái xe và chủ phương tiện trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định.

Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản các lái, chủ xe đã có nhận thức trong việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, tuy nhiên vẫn còn một số phương tiện cất búa phá cửa sự cố vào một chỗ mà không cài ở vị trí quy định, bình cứu hỏa hết hạn sử dụng, đấu nối màn hình... nên lực lượng kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục đúng quy định.

Quỳnh Anh