Bạc Liêu ưu tiên vận tải hành khách công cộng, loại bỏ xe hết niên hạn

01/04/2021 18:37

Tỉnh Bạc Liêu kiên quyết loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Bạc Liêu ưu tiên vận tải hành khách công cộng, loại bỏ xe hết niên hạn 1

Tỉnh Bạc Liêu sẽ ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, từng bước hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân. Ảnh: Gia Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm mục tiêu hàng năm giảm 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ.

Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình bảo đảm ATGT cho các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

Đồng thời, triển khai việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm; đẩy nhanh phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, từng bước hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân.

Bạc Liêu ưu tiên vận tải hành khách công cộng, loại bỏ xe hết niên hạn 2

Đồng thời, tỉnh Bạc Liêu cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giám sát xử lý tình trạng sử dụng trái phép lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT (Ảnh minh họa)

Kiên quyết thực hiện loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không được tham gia giao thông; ứng dụng công nghệ để giám sát xử lý tình trạng sử dụng trái phép lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Trong giai đoạn 2026-2030, thực hiện nâng cao năng lực của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan; phát triển hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ về an toàn trong kiểm tra, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ; xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế TNGT trong phạm vi toàn tỉnh…

Kinh phí để thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Gia Minh