Bắc Giang giao chỉ tiêu kéo giảm TNGT cho từng địa bàn

11/02/2016 13:05

Căn cứ tình hình TTATGT năm 2015, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang giao chỉ tiêu giảm từ 5-15% TNGT cho từng huyện, thành phố.

bắc giang giao chỉ tiêu kéo giảm tngt cho từng địa bàn
Ban ATGT tỉnh Bắc Giang họp triển khai kế hoạch đảm bảo TTATGT

Ông Đào Nguyên Quý, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2016, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo TTATGT với mục đích, yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động vận tải và kiểm soát phương tiện; Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Ban ATGT tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; Các giải pháp, hành động phải thiết thực, hiệu quả, bám sát tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

“Trên cơ sở tình hình TTATGT của từng địa phương, Ban ATGT tỉnh đã giao chỉ tiêu kéo giảm TNGT cho từng huyện, thành phố trong năm 2016, trong đó chỉ tiêu giảm cao nhất là 15% cho huyện Lục Ngạn. Các huyện Sơn Động, Lục Nam giảm 10%; Lạng Giang, Việt Yên, TP. Bắc Giang giao chỉ tiêu giảm 7%. Còn lại các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng giảm 5%”, ông Quý thông tin.

Bắc Giang đặt mục tiêu chung năm 2016, giảm tối thiểu 5% TNGT cả ba tiêu chí số người chết, bị thương và số vụ TNGT so với năm 2015; giữ vững tình hình TTATGT trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến địa bàn nông thôn.

Quỳnh Anh