Bắc Giang: Giải tỏa 100% “chợ cóc”, chợ tạm tại cổng khu, cụm công nghiệp

16/05/2019 10:05

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch quản lý lòng đường, vỉa hè... và giải tỏa “chợ cóc”, chợ tạm tại khu vực cổng khu, cụm công nghiệp.

Bắc Giang: Giải tỏa 100% “chợ cóc”, chợ tạm tại cổng khu, cụm công nghiệp 1
“Chợ cóc” gây cản trở giao thông ở Bắc Giang. Ảnh: BGP

Kế hoạch yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tổ chức bày bán hàng hóa, họp chợ, mua bán hàng hóa trái phép trên các tuyến đường, nhất là tại khu vực các khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung quyết liệt giải tỏa 100% “chợ cóc”, chợ tạm dọc các tuyến đường tại khu vực các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn (hoàn thành trong tháng 6/2019). Đồng thời, chỉ đạo bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực, quản lý sau giải tỏa, gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn, UBND cấp xã, phường, thị trấn nếu để vi phạm tái diễn.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố. Như Sở GTVT chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt năm 2019; Các lực lượng TTGT, CSGT Công an các huyện, thành phố tăng cường TTKS, xử lý các phương tiện chở khách vi phạm hoạt động vận tải; Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường quản lý, nghiêm cấm tình trạng họp chợ, bày bán hàng hóa trên các tuyến đường nội bộ; xử lý nghiêm các vi phạm...

Quỳnh Anh