An Giang phát động phong trào thi đua đảm bảo ATGT

28/03/2023 21:25

Ban ATGT tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023.

Theo đó, kế hoạch thi đua bao gồm các nội dung chính như tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT đến các đơn vị cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đồng thời, tham gia đóng góp các giải pháp và phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT tại địa phương; đạt mục tiêu giảm TNGT cả 3 tiêu chí từ 5-10% so với cùng kỳ. Tiếp đó, có nhiều giải pháp đạt hiệu quả trong công tác đảm bảo ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông tại địa phương…

An Giang phát động phong trào thi đua đảm bảo ATGT 1

An Giang phấn đấu giảm TNGT (Ảnh minh họa)

Vận động các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động của đơn vị gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông. Trong đơn vị không có người bị TNGT do hành vi chủ quan của bản thân gây ra, không bị xử phạt do lỗi cố ý vi phạm về trật tự ATGT;

Mục tiêu của hoạt động này là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, phấn đấu kéo giảm TNGT từ 5-10% ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Đồng thời, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tập trung các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với người dân như tuần tra xử lý vi phạm, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp giấy phép vận tải, điều tra, giải quyết TNGT…

Lê An