96% xe HOWO ở Nghệ An đã cắt thùng xe quá tải

04/11/2014 07:59

Xe HOWO có thùng nguyên bản cao từ 1,8m – 2m cũng được chủ doanh nghiệp cho cắt ngắn còn 0,6-0,7m. Số xe HOWO đã được cắt thùng lên đến 193/200 xe...