9 tháng cả nước giảm 330 người chết do TNGT

15/10/2017 16:17

9 tháng đầu năm 2017 (tính từ 16/12/2016 đến 15/9/2017), toàn quốc xảy ra trên 14.300 vụ TNGT, làm chết trên 6.100 người...

9 tháng cả nước giảm 330 người chết do tngt

Trong 9 thángđầu năm, với sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TNGT đã giảm mạnh mẽ cả 3 tiêu chí trên 5%

Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ 16/12/2016 đến 15/9/2017), toàn quốc xảy ra trên 14.300 vụ TNGT, làm chết trên 6.100 người, bị thương gần 11.800 người. So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, số vụ TNGT giảm 966 vụ (giảm 6,24%), số người chết giảm 330 người (giảm 5,11%), số người bị thương giảm 1.810 người (giảm 13,35%).

Trần Duy