56 địa phương đã khám sức khỏe lái xe

04/06/2014 10:22

Tính đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 56 tỉnh, thành phố đã triển khai khám sức khỏe cho lái xe.

Tính đến nay, trên địa bàn cả nước đã có 56 tỉnh, thành phố đã triển khai khám sức khỏe cho lái xe. Chỉ còn 5 tỉnh chưa có kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả khám sức khỏe lái xe theo quy định là: Bình Định, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và 2 tỉnh là TP Đà Nẵng và Sóc Trăng.

TIN LIÊN QUAN


 

56 địa phương đã khám sức khỏe lái xe

Tính đến 30/5, có 121.358 lái xe đã khám sức khỏe trên tổng số 126.739 lái xe phải khám sức khỏe trên địa bàn cả nước, còn 5.381 lái xe chưa được khám sức khỏe. Thông qua khám sức khỏe tại 56 địa phương đã phát hiện 1.779 trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe lái xe. Trong đó, có 392 trường hợp dương tính với chất ma túy, 1.387 trường hợp do các nguyên nhân khác. Các địa phương phát hiện lái xe dương tính với ma túylà TP Hồ Chí Minh với 117 lái xe, Hải Dương có 62 lái xe, Hải Phòng có 56 lái xe.

K.H