35 nhà thầu cam kết đảm bảo ATGT thi công tuyến QL1, QL19

31/08/2014 19:10

Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định vừa yêu cầu tất cả 35 nhà thầu đang thi công mở rộng các tuyến QL1, QL19... qua địa phận tỉnh ký cam kết chấp hành đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định vừa yêu cầu 35 nhà thầu đang thi công mở rộng các tuyến QL1, QL19... qua địa phận tỉnh ký cam kết chấp hành đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT.

35 nhà thầu cam kết đảm bảo ATGT thi công tuyến QL1, QL19 1
Các nhà thầu phải thực hiện bảo đảm ATGT khi  thi công

Đại tá Mạc Văn Cuộc, Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian qua, một số đơn vị thi công mở rộng tuyến QL qua tỉnh Bình Định chưa thực sự chú trọng đến các biện pháp đảm bảo ATGT như, đổ vật liệu ra phần đường của phương tiện lưu thông, các cọc tiêu, biển cảnh báo, hướng dẫn bị gãy đổ, hư hỏng không được thay thế kịp thời.

Do vậy, Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định đã yêu cầu 35 nhà thầu tham gia thi công mở rộng, nâng cấp tuyến đường QL1, QL19 ký vào bản cam kết chấp hành đầy đủ các biện pháp đảm bảo TT ATGT, bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu quán triệt, đôn đốc CBCNV chấp hành các quy tắc đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông; không đưa phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, lái xe không đủ các điều kiện theo quy định của Luật GTĐB vào tham gia thi công. Nếu phát hiện vi phạm sẽ  xử lý theo  pháp luật.

Trước đó UBND, Ban ATGT tỉnh Bình Định cũng có văn bản gửi cho các Ban quản lý dự án và nhà thầu đang thi công mở rộng, nâng cấp tuyến đường QL1, QL19 qua địa phận Bình Định, công văn nhấn mạnh: Phải chấp hành nghiêm chỉnh trong công tác bảo đảm TT ATGT, vệ sinh môi trường, không để xảy ra TNGT, qua đó đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công vừa bảo đảm số lượng và chất lượng.

                                                                                                                            Đắc  Bình